เมืองเซี่ยงไฮ้, จีน

เราจะนำคุณไปสู่จุดหมายชั้นนำของโลก!

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- พัฒนาการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีน ตามความสามารถของเด็กแต่ละคน

- เพิ่มความมั่นใจในการใข้ภาษาจีน

- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใหม่

- ทำกิจกรรมดนตรี และกีฬากับเด็กต่างชาติเพื่อส่งเสริมการเล่นและทำงานกับผู้อื่น

- เรียนรู้ แลกเปลิ่ยน เข้าใจ และยอมรัยความหลากหลายมุมมองของวัฒนธรรม และการเข้าสังคมกับคนต่างชาติ

- เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและการแก้ปัญหา

- สนุกสนานเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว


รายละเอียดของโครงการ

- เดินทาง: วันที่ 13-19 ตุลาคม 2562

- ระยะเวลาของคอร์ส: 7 วัน 6 คืน

- การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใหม่

- สถานที่: มหาวิทยาลัย SUIBE เซื่ยงไฮ้

- การเรียน: วิชาภาษาจีน 9 คาบ และ วัฒนธรรมจีน 9 คาบ

- อายุ: 10 ปีขี้นไป


ค่าใช้จ่ายรวมตลอดโครงการ

- ค่าเล่าเรียนตลอดโครงการ

- ที่พัก Shanghai Hongqiao Yueyi Apart Hotel

- สิ่งอำนวยความสะดวก ดนตรี ศิลปะ การออกกำลังกาย่

- รถบัสส่วนตัวตลอดโครงการ

- สถานที่ท่องเที่ยว 3 วันเต็ม

- ประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้ประกอยการเรียนได้

- หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

- ประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้ประกอยการเรียนได้

- ค่าวีซ่า

- หมวกเก็บ

Leaflet
Why Choose Us

Supports

Foreign Teacher Administration is dedicated to working with you to process your visa and work permit applications.

Accomodation

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

Low Prices

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

Supports

Our FTA team is dedicated to working with you to process your visa and work permit applications. We have a team of seven staff led by Apple at our head office in Bangkok. Three of the team are based in Buriram to look after our Isaan school teachers.

Exp Agents

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

Easy Trip

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.